Skupinový vodovod Svitavy
Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Hlavní dokumenty upravující postavení svazku

Stanovy

  • sídlo
  • předmět činnost
  • vznik a zánik členství
  • práva a povinnosti členů
  • orgány svazku a jejich práva a povinnosti
  • zásady hospodaření …

Stanovy
Stanovy účinné ke dni 13.07.2020
(pdf, 2,1 MB)

Smlouva o provozu

Ke dni 31.12.2009 byla ukončena platnost smlouvy s provozovatelem vodovodu VHOS a.s. Moravská Třebová

Svazek uzavřel dne 25.2.2009 budoucí smlouvu o provozu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s novým provozovatelem Vodárenská Svitavy s.r.o.
 

smlouva o najmu a provozu

Dne 6.10.2009 byla se společností Vodárenská Svitavy s.r.o. uzavřena smlouva o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu