Skupinový vodovod Svitavy
Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Orgány svazku

 

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku a skládá se ze všech členů svazku.

Členové na jednání členské schůze mají pro účely hlasování na členské schůzi tyto počty hlasů:

    zástupce
město Svitavy 6 Mgr. David Šimek
obec Javorník 1 Mgr. Zdeněk Bouška
obec Kamenná Horka 1 místostarostka Jana Faršolasová
obec Karle 1 starosta Pavel Pavliš
obec Koclířov 1 starosta Jiří Tesař
obec Vendolí 1 starosta Vladimír Buchta

 

Jednatel svazku

Jednatel svazku je statutárním i výkonným orgánem svazku. Zastupuje svazek navenek a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

Jednatelem svazku je Ing. Marek Antoš, Svitavy