Skupinový vodovod Svitavy
Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Provozovatel vodovodu

Vodárenská Svitavy s.r.o.

Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
IČ: 27549704
DIČ: CZ 27549704
zápis do OR: Krajský soud v Hradci Králové zn. C 25565
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 1220852349/0800 

Zákaznické centrum:
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
tel. č.: 461 311 600  

Adresa pro doručování:
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

ředitel společnosti: Jaromír Hurych
e-mail: j.hurych@vodarenskasvitavy.cz

tel.č.: 461 548 273
http://www.vodarenskasvitavy.cz

Vodárenská Svitavy s. r. o.