Skupinový vodovod Svitavy
Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Předmět činnosti svazku

  • Svazek byl založen za účelem zajištění zásobování vodou a zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, tj. za účelem správy, údržby, ekonomického provozu, obnovy a rozvoje vodovodu. Svazek samotné provozování vodovodu neprovádí, ale tuto činnost objednává u oprávněné organizace, tj. u organizace, která dle příslušných právních předpisů má povolení k provozování vodovodů.
  • Účelem svazku je též zajistit, aby bylo ve všech členských obcích v každém kalendářním roce stanoveno vodné ve shodné výši.